Zbigniew Modecki
Managing Director
e-mail zm@hri.pl, tel. mob. +48-602 251 605

Chris Guzowski
Director
e-mail chris.guzowski@gmail.com, tel. mob. +48-608 802 546

Michał Polanowski
Director
e-mail michalpolan@gmail.com, tel. mob. +48-600 882 200

Baltic Wind Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 4/19
00-153 Warszawa
Poland
tel.:(48 22) 6213210

Numer KRS 0000294098
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 300.000 pln
NIP: 525-24-17-802, Regon: 141176770